Město zajistilo pro nemocnici ochranné obleky

Bezpečnostní rada města Hranic v čele se starostou zajistila mimořádnou dodávku antiinfekčních kombinéz pro hranickou nemocnici.

Naše nemocnice byla Ministerstvem zdravotnictví ČR určena jako možné testovací pracoviště pro odběry vzorků k probíhající pandemii. Starosta Jiří Kudláček, ani ředitel nemocnice MUDr. Eduard Sohlich, MBA ale nesouhlasili se spuštěním tohoto pracoviště, dokud nebude plně technicky vybaveno. Stát však podmínky, nutné k provozu, dosud nezabezpečil, a tak starosta využil svých osobních kontaktů a speciální chemické obleky zajistil.

Bezpečnostní rada města vše organizačně dopracovala a dnes jsou tedy hraničtí zdravotníci na úseku odběru vzorků chráněni potřebným způsobem. Na řešení ochranných masek se podílela Armáda ČR, za což jim zástupci města děkují.