Rada ruší školkovné a nájmy z nebytových prostor

Rada města Hranic schválila zrušení úplaty za vzdělávání v mateřské škole, tzv. školkovné a úplaty za školní družinu v základních školách, zřízených městem.  Zrušení poplatků platí s účinností ode dne jejich uzavření. Znamená to, že platby za měsíc březen budou jednotlivá školská zařízení rodičům dětí vracet v poměrné části. Školní družiny byly uzavřeny 11. března na základě vydaného mimořádného opatření vlády ČR. Městské mateřské školy byly uzavřeny od 19. března 2020.
Rada města schválila prominutí nájemného včetně DPH těm nájemcům nebytových prostor v majetku města, kteří museli uzavřít své provozovny: Prominutí se týká období od 1. dubna do konce května 2020, za jeden měsíc jde o celkovou částku bezmála 80 tisíc korun.