Jak se chová stát ke svým městům

Dovolte odpovědět na otázky, které jsem si přečetl na sociálních sítích v Hranicích. Na webu Olomouckého kraje jsem si včera, tedy 24. března, přibližně v 9 hodin přečetl jako každý občan, že je v Hranicích druhá pozitivně potvrzená osoba na COVID. Bylo by logické, kdyby tuto informaci obdržel oficiálně starosta nebo bezpečnostní rada naší oblasti a to ihned po zjištění. Bylo by možné přijímat organizační ochranná opatření proti dalšímu šíření. Bohužel stát zakázal poskytovat tyto informace.

Volal jsem panu hejtmanovi a ten mě odkázal na Krajskou hygienickou stanici v Olomouci. Tam mi sdělili, že na tyto informace nemáme jako vedení města nárok. Poslal jsem tedy panu hejtmanovi tuto SMS zprávu: „Vážený pane hejtmane informuji Vás, že neposkytováním těchto výše uvedených informací stát závažným způsobem brání řídícímu orgánu města, aby chránil své občany před životu nebezpečnou situací. S tímto stavem vyslovuji jako starosta Hranic a také za bezpečnostní radu města důrazný nesouhlas“.

Zároveň musím informovat, že sami občané nám nakonec poskytli informaci, kdo tyto problémy má. V této chvíli, i přes velmi špatné rozhodnutí státu, bezpečnostní opatření provádíme. Jméno osoby však nejsme oprávněni sdělit veřejnosti.

Starosta města Jiří Kudláček