Změna v harmonogramu svážení popelnic

Popelnice s biologicky rozložitelným odpadem se nepodařilo vyvézt dle harmonogramu svozu, proto tento týden proběhne svoz popelnic na s biologicky rozložitelný odpad i svoz popelnic na směsný komunální odpad.