Proběhne sběr nebezpečného odpadu

Pravidelný sběr nebezpečného odpadu z domácností proběhne v sobotu 2. listopadu 2019 v hranických místních částech Slavíč, Drahotuše, Rybáře, Uhřínov, Středolesí, Velká, Lhotka a Valšovice.

Bezplatně budou odebírány výhradně tyto odpady:

Sklo a keramika znečištěné škodlivinami, olejové filtry, olověné akumulátory, suché baterie, monočlánky, zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť, obaly a nádoby ze žel. a neželezných kovů se zbytky škodlivin, pesticidy, odpadní oleje motorové a převodové, ředidla, staré nátěrové hmoty, kosmet. přípravky s prošlou záruční lhůtou, obaly a nádoby z plastů se zbytky škodlivin, pneumatiky z osobních automobilů, textilní materiál znečištěný, vyřazené chemikálie, obaly od sprejů, rádia, televize, monitory, ledničky aj. elektrospotřebiče.

Odbor správy majetku MěÚ Hranice upozorňuje, že firma EKOLTES Hranice, a.s. odebírá odpady od obyvatel přímo do sběrných vozidel. V případě, že občan bude odkládat odpad na sběrné místo před zahájením sběru nebo po jeho ukončení, bude mu uložena pokuta až do částky 50 tisíc korun, kvůli založení černé skládky. Tímto opatřením chceme zabránit znečišťování veřejného prostranství.

Svoz nebezpečného odpadu
Sběrné místo příjezd odjezd
Slavíč - u školy 8:00 8:20
Rybáře – u mostu 8:30 8:45
Uhřínov – u autobusové zastávky 9:15 9:25
Středolesí – u obchodu 9:30 9:40
Drahotuše – u nádraží ČD 10:00 10:25
Drahotuše – na Náměstí Osvobození 10:30 11:00
Drahotuše – u kostela církve Českoslov. husitské 11:05 11:25
Velká – u hospody 11:40 12:00
Lhotka – autobusová točna 12:05 12:20
Velká – most 12:30 12:50
Valšovice – u obchodu 13:20 13:45

(zdroj: mesto-hranice.cz)