Tento týden se budou konat údržby vodárenských zařízení

VaK Přerov a.s. oznamují občanům Uhřínova, Olšovce a Stříteže nad Ludinou, že v tomto týdnu proběhne plánovaná údržba vodárenských zařízení.

V rámci kontroly se provede odzkoušení šoupátek, hydrantů, odposlech vodovodních přípojek, označení vodárenských poklopů, odkalení rozvodných řadů a koncových větví vodovodů. Po dobu provádění údržby vodárenských zařízení nebude přerušena dodávka pitné vody odběratelům.