Posílejte nám své nápady, podněty a postřehy...

Náš server iHranice.cz se snaží v maximální možné míře podporovat lepší život v našem krásném městě, a proto jsme se rozhodli, že nabídneme našim čtenářům možnost, aby nám poslali své nápady a návrhy, co je třeba v Hranicích změnit, vylepšit, vybudovat a my, redakce iHranice.cz budeme o těchto nápadech informovat a budeme je tlumočit i vedení města.

Chceme, aby občané měli nějaké své zastoupení v rámci samosprávy města a myslíme si, že může být i formou našeho informačního portálu.

Vyzýváme tedy naše čtenáře, aby nám na e-mail info@ihranice.cz posílali své nápady, podněty, postřehy.

Chcete opravit chodník u vašeho domu? Máte pádný argument, proč by se měly zrušit nebo naopak navýšit poplatky za psa? Chcete, aby se upořádala nějaké kulturní či společenská akce? … Napište nám a my danou věc budeme řešit s kompetentními orgány.

To je nabídka portálu iHranice.cz Vám, našim čtenářům. Náš portál soukromou společností, je financován ze soukromých zdrojů, město na jeho provoz nepřispívá ani jinak finančně nepodporuje. Proto můžeme hájit smysluplné zájmy obyčejných lidí!