Pozor řidiči, zákaz vjezdu na náměstí

Milí řidiči,

nelekněte se při vjezdu na náměstí zákazové značky, která je zde umístěna. Má dodatkovou tabuli "V pátek 30.11.2018 bude Masarykovo náměstí uzavřeno od 15:00 - 20:00 hodin". V této době se bude na náměstí v Hranicích rozsvěcovat vánoční strom.

Bohužel díky tomuto včasnému umístění zákazové značky dochází k většímu znečištění ovzduší, jelikož před značkou většina aut zastaví a následně, po přečtení dodatkové tabulky, přidá plyn na tolik, že splodiny z aut jen letí. Příště by to chtělo možná myslet trochu ekologičtěji (např. zákazovou značku do inkriminované doby škrtnout oranžovou páskou, tak jak se to běžně dělá).

Zákazová značka