Na Třídě Čsl. armády se buduje nový chodník

Výstavbu a rekonstrukci chodníků a zastávek MHD podél silnice I. třídy a místních komunikací III. třídy, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení, v průběhu roku připravovalo město Hranice.
Projekt „Rekonstrukce chodníků a přechodů pro chodce v Hranicích“ bude stát celkově  6,6 milionů korun (ulice Skalní, Hřbitovní a Třída Čsl. armády) a je spolufinancován Evropskou unií.


Na Třídě Čsl. armády půjde o úsek od Skicentra až po křižovatku Motošín a na druhé straně silnice od křižovatky po most přes Ludinu (pod ZUŠ).

Hlavním cílem projektu je zvýšit bezpečnost dopravy, především té pěší, v trase dopravně zatížené komunikace.
Nově upravené chodníky budou přizpůsobeny i osobám s omezenou schopností.