POZOR: nebezpečí legionely

POZOR: nebezpečí legionely image not found

Krajští hygienici upozorňují, že v době odstávky či omezení provozu ubytovacích zařízení docházelo v rozvodech teplé vody ke stagnaci a chladnutí teplé vody, což vytvářelo vhodné podmínky pro rozvoj legionel.

Aby se předešlo zbytečným nákazám, KHS doporučuje, aby před uvedením do provozu byl systém teplé popř. i studené pitné vody, řádně sanován.

Pitná voda: Pokud je objekt zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu, celý vodovodní systém je nutno propláchnout do všech výstupů - odpustit vydatné množství pitné vody ze všech vodovodních kohoutků, sprchových hlavic. Pokud je zdrojem pitné vody vlastní studna, studnu jednorázově vydezinfikovat větším množstvím dezinfekčního prostředku určeného pro dezinfekci pitné vody a touto přechlorovanou vodou propláchnout celý vodovodní systém.  

Teplá voda:  K eliminaci legionel je potřebná řádná údržba teplovodního sytému – čištění, odkalení, eliminace inkrustů, lokální čištění a dezinfekce armatur (kohoutky, sprchové hlavice, boiler, zásobník vody apod.)  Jako prevence legionelové infekce je možno do systému studené a teplé vody nadávkovat silnou koncentraci dezinfekčního prostředku určeného pro dezinfekci vody, nechat působit min 1 hodinu a poté propláchnout celý vodovodní systém do všech výstupů (odpustit vydatné množství vody ze všech vodovodních kohoutků, sprchových hlavic): 

1)  šokové hyperchlorování (v případě nutnosti sanace kontaminovaného potrubí) – provádí se při teplotách pod 30 °C jednou dávkou chloru do vody (koncentrace volného residuálního chloru by měla být 20-50 mg/l v celém systému včetně okrajových bodů; doba kontaktu 2 hod. při koncentraci 20 mg/l nebo 1 hod. při 50 mg/l)

2) k dezinfekci je možné použít také oxid chloričitý (chlordioxid), který má tu výhodu, že není tak prchavý jako chlor při vyšších teplotách a vykazuje vyšší účinnost proti biofilmu
3) kontinuální chlorování – provádí se v režimu dávkování s reziduální koncentrací volného chloru 1-2 mg/l  
 
Pokud není technicky možné provedení chemické dezinfekce rozvodů teplé vody, je nutno zahřát vodu v celém systému na min 60 °C a propláchnout systém horkou vodou do všech výstupů (viz výše).  Teplá voda by měla být uchovávána při 60 °C a distribuována tak, aby během jedné minuty na výtoku byla dosažena teplota nejméně 50 °C, lépe 55 °C.  
 
V případě, že materiál rozvodů teplé vody umožní teplotní šok, je možné provedení periodického zvyšování teploty teplé vody na 70 °C – 80°C (tj. cirkulaci této vody celým systémem po dobu až 3 dnů s tím, že na výtocích neklesne teplota vody pod 65 °C; odpouštění vody na jednotlivých kohoutcích či spotřebičích se provádí po dobu nejméně 5 minut, postupně, při plné teplotě).
 
Nejdříve za 48 hodin od provedení uvedených opatření provést laboratorní rozbor vzorku teplé vody v ukazateli Legionella spp. u odborně způsobilé osoby.
 
(mesto-hranice.cz, KHS)
 

Komentáře (0)

    K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře! Budte první!

Přidat komentář